Nas redes

Yolanda Pérez Sánchez
Yolanda Pérez Sánchez
Yolanda Pérez Sánchez

Ficha técnica

Área de coñecemento: Composición Arquitectónica
Ámbito de especialización: Historia da Arte
Liñas de investigación: Arte e cultura visual contemporáneas