Nas redes

Virginia López Alonso
Virginia López Alonso
Virginia López Alonso

Ficha técnica

Área de coñecemento: Educación Física e Deportiva
Ámbito de especialización: Estimulación cerebral non invasiva
Liñas de investigación: Estimulación cerebral non invasiva; Aprendizaxe motor