Nas redes

Tania Vieites Lestón
Tania Vieites Lestón
Tania Vieites Lestón
Tania Vieites Lestón

Ficha técnica

Área de coñecemento: Psicoloxía
Ámbito de especialización: Psicoloxía evolutiva e da educación
Liñas de investigación: Deberes escolares; Autorregulación; Dificultades de aprendizaxe; Motivación.