Nas redes

Ficha técnica

Área de coñecemento: Relacións Laborais e Recursos Humanos
Ámbito de especialización: Dereito do Traballo e da Seguridade Social
Liñas de investigación: Eleccións sindicais en España e nos Estados Unidos