avatar

Silvia María Díaz Prado

Nas redes

Silvia María Díaz Prado
Silvia María Díaz Prado

Ficha técnica

Área de coñecemento: ANATOMÍA E EMBRIOLOXÍA HUMANA
Ámbito de especialización: TERAPIA CELULAR E MEDICINA REXENERATIVA
Liñas de investigación: Liña 1: Creación de modelos humanos de células nai pluripotentes inducidas (iPSCs) e células nai do estroma mesenquimatosa (MSCs) para o estudo de enfermidades do aparello locomotor; Liña 2: Avaliación preclínica de novos biomateriais para o tratamento de patoloxías do aparello locomotor; Liña 3: Terapia celular para a reparación do cartílago; Liña 4: Saúde bucodental e relación sistémica.