avatar

Sara Fernández Basanta

Nas redes

Sara Fernández Basanta
Sara Fernández Basanta
Sara Fernández Basanta

Ficha técnica

Área de coñecemento: Enfermaría
Ámbito de especialización: Investigación cualitativa do coidado como elemento central da atención enfermeira, e das vulnerabilidades que condicionan o proceso de saúde-enfermidade-atención
Liñas de investigación: Coidado e vulnerabilidade; perdas do embarazo e o seu coidado; aprendizaxe enfermeiro en contornas simuladas e reais; transición o entorno clínico real.