Nas redes

Rosario Mascato Rey
Rosario Mascato Rey
Rosario Mascato Rey

Ficha técnica

Área de coñecemento: Lingua Española
Ámbito de especialización: Literatura Española
Liñas de investigación: Humanidades dixitais; Ramón del Valle-Inclán; Estudos ibéricos; Socioloxía da literatura (produción mediática da literatura, socioloxía da tradución, difusión internacional da literatura española)