avatar

Rosa Meijide Faílde

Nas redes

Rosa Meijide Faílde
Rosa Meijide Faílde
Rosa Meijide Faílde

Ficha técnica

Área de coñecemento: Radioloxía e Medicina Física
Ámbito de especialización: Medicina termal; Medicina física
Liñas de investigación: Augas minerais e termais; Sulfuro de Hidróxeno; Termalismo; Enfermidades do aparello locomotor; Medicina Física