Nas redes

Rocío Chao Fernández
Rocío Chao Fernández
Rocío Chao Fernández
Rocío Chao Fernández
Rocío Chao Fernández
Rocío Chao Fernández

Ficha técnica

Área de coñecemento: Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Ámbito de especialización: Didáctica da expresión musical
Liñas de investigación: Analizar os elementos que inciden na aprendizaxe musical e melloran o rendemento académico; O papel da muller na Historia da Música e a composición; O folklore musical galego e a informática educativa en educación musical.