Nas redes

Renée DePalma
Renée DePalma
Renée DePalma

Ficha técnica

Área de coñecemento: Didáctica e Organización Escolar
Ámbito de especialización: Educación
Liñas de investigación: Pedagoxía queer; Educación para a cidadanía global; Interseccionalidades