Nas redes

Raquel Veiga Seijo
Raquel Veiga Seijo

Ficha técnica

Área de coñecemento: Ciencias de Saúde
Ámbito de especialización: Enfermaría e Podoloxía
Liñas de investigación: Investigación cualitativa e cuantitativa; cancro; saúde do pé; saúde podolóxica da comunidade; calidade de vida; benestar; perspectiva de xénero, violencia de xénero; comunidades en exclusión social; innovación educativa; aprendizaxe servizo