Nas redes

Raquel Taboada Vázquez
Raquel Taboada Vázquez

Ficha técnica

Área de coñecemento: Matemática Aplicada
Ámbito de especialización: Ecuacións en derivadas parciais. Modelización matemática. Mecánica de Fluidos
Liñas de investigación: Ecuacións en derivadas parciais para a modelización e simulación en mecánica de fluidos. Shallow waters, turbulencia, lubricación. Análise asintótico.