Nas redes

Raquel Martínez Buján
Raquel Martínez Buján
Raquel Martínez Buján

Ficha técnica

Área de coñecemento: Socioloxía
Ámbito de especialización: Demografía; Migracións
Liñas de investigación: Políticas públicas; Envellecemento; Coidados; Migracións; Mercado de traballo