Nas redes

Paz Gonçalves López

Ficha técnica

Área de coñecemento: Didáctica da Expresión Corporal
Ámbito de especialización: Educación na natureza; Ben estar da infancia
Liñas de investigación: Ben estar da infancia vinculada á natureza; Beneficios da educación na natureza