Nas redes

Paula Fraga Lamas
Paula Fraga Lamas
Paula Fraga Lamas

Ficha técnica

Área de coñecemento: Tecnoloxía Electrónica
Ámbito de especialización: Industria 4.0
Liñas de investigación: Industria 4.0, IoT; Internet das cousas; Ciberseguridade; Blockchain; Realidade aumentada; Edge computing