Nas redes

Patricia Muñiz Núñez
Patricia Muñiz Núñez

Ficha técnica

Área de coñecemento: Composición Arquitectónica
Ámbito de especialización: Hábitat Básico
Liñas de investigación: Vivendas para refuxiados e desprazados internos debido a conflictos bélicos, desastres naturais ou cambio climático