Nas redes

Patricia Muñiz Núñez
Patricia Muñiz Núñez

Ficha técnica

Área de coñecemento: Arquitectura
Ámbito de especialización: Arquitectura e urbanismo
Liñas de investigación: Aloxamentos e asentamentos para personas desprazadas e refuxiados; Hábitat Básico