Nas redes

Patricia Faraldo Cabana
Patricia Faraldo Cabana
Patricia Faraldo Cabana

Ficha técnica

Área de coñecemento: Dereito Penal
Ámbito de especialización: Dereito Penal
Liñas de investigación: Violencia sexual e de xénero; Trata de persoas; Intelixencia Artificial