Nas redes

Nuria Rebollo Quintela
Nuria Rebollo Quintela
Nuria Rebollo Quintela

Ficha técnica

Área de coñecemento: Métodos de Investigación e Diagnose en Educación
Ámbito de especialización: Evaluación e Orientación en Educación
Liñas de investigación: Análisis de perfís competenciais do alumnado; Diagnose e avaliación de necesidades en contextos educativos; Orientación e titoría para o benestar escolar; Avaliación da calidade no Espazo Europeo de Educación Superior