Nas redes

Nuria Calvo Babío
Nuria Calvo Babío
Nuria Calvo Babío

Ficha técnica

Área de coñecemento: Organización de Empresas
Ámbito de especialización: Análisis estratéxico; Plans de negocio; Emprendemento; Spin-off; Internacionalización
Liñas de investigación: Emprendemento; Spin-offs; Internacionalización; Cooperación