Nas redes

Noelia Sánchez-Maroño
Noelia Sánchez-Maroño

Ficha técnica

Área de coñecemento: Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial
Ámbito de especialización: Intelixencia Artificial
Liñas de investigación: Aprendizaxe automático; Modelado baseado en axentes