avatar

Nieves Rodriguez Brisaboa

Nas redes

Nieves Rodriguez Brisaboa
Nieves Rodriguez Brisaboa
Nieves Rodriguez Brisaboa

Ficha técnica

Área de coñecemento: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Ámbito de especialización: Informática
Liñas de investigación: Sistemas de información complexos; Sistemas de Información xeográfica; Almacenamiento e xestión de Big Data