Nas redes

Nieves Pena Sueiro
Nieves Pena Sueiro
Nieves Pena Sueiro

Ficha técnica

Área de coñecemento: Literatura Española
Ámbito de especialización: Literatura Española dos Séculos XVI e XVII
Liñas de investigación: Relacións de sucesos; Antecedentes da prensa; Literatura Emblemática; Humanidades dixitais