Nas redes

Natalia Quintas Froufe
Natalia Quintas Froufe
Natalia Quintas Froufe

Ficha técnica

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade
Ámbito de especialización: Audiencias televisivas; Publicidade audiovisual
Liñas de investigación: Estudo das novas audiencias; Estratexias publicitarias