Nas redes

Mónica Mesejo Conde

Ficha técnica

Área de coñecemento: Proxectos Arquitectónicos
Ámbito de especialización: Proxectos urbanismo
Liñas de investigación: Vivenda social; Desenvolvemento urbano; Estudos de xénero