Mónica Ferrín Pereira

Nas redes

Mónica Ferrín Pereira
Mónica Ferrín Pereira
Mónica Ferrín Pereira
Mónica Ferrín Pereira
Mónica Ferrín Pereira
Mónica Ferrín Pereira

Ficha técnica

Área de coñecemento: Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Ámbito de especialización: Socioloxía
Liñas de investigación: Desigualdades de xénero na política, na sociedade e na economía; As actitudes dos cidadáns europeos cara a democracia; Coñecemento e interese político e participación electoral; Actitudes cara a inmigración en Europa.