Nas redes

Miriam Carretero García
Miriam Carretero García

Ficha técnica

Área de coñecemento: Didáctica da Expresión Corporal
Ámbito de especialización: Educación Física e Expresión Corporal en Educación Primaria
Liñas de investigación: Expresión Corporal; Benestar escolar e vida activa; Historia da Educación Física; Igualdade de Xénero e Educación Física