Nas redes

Marta García Pérez
Marta García Pérez

Ficha técnica

Área de coñecemento: Dereito Administrativo
Ámbito de especialización: Dereito Administrativo
Liñas de investigación: Resolución xudicial de extraxudicial de conflictos C-A; Procedemento administrativo; Dominio público marítimo-terrestre e portuario; Dereito local