Nas redes

Marta Bobo Arce
Marta Bobo Arce
Marta Bobo Arce
Marta Bobo Arce
Marta Bobo Arce

Ficha técnica

Área de coñecemento: Educación Física e Deportiva
Ámbito de especialización: Educación Física e Deportiva
Liñas de investigación: Rendemento deportivo e xénero; Muller, actividade física e calidade de vida.