Nas redes

Marina Castro García

Ficha técnica

Área de coñecemento: Educación Física e Deportiva
Ámbito de especialización: Ciencias do deporte
Liñas de investigación: Pedagoxía feminista; Educación física; Formación de profesorado; Xénero