avatar

María Suárez Taboada

Nas redes

María Suárez Taboada
María Suárez Taboada

Ficha técnica

Área de coñecemento: Matemática Aplicada
Ámbito de especialización: Modelado matemático; Métodos numéricos en finanzas
Liñas de investigación: Simulación numérica; Métodos numéricos en EDPs