Nas redes

María Paula Ríos de Deus
María Paula Ríos de Deus

Ficha técnica

Área de coñecemento: Métodos de investigación e diagnóstico en educación
Ámbito de especialización: Avaliación e calidade
Liñas de investigación: Violencia escolar; Titoría; Avaliación de programas; Xestión da calidade; Programas de intervención socioeducativa e logopedia