Nas redes

María Paredes Ramos

Ficha técnica

Área de coñecemento: Química Computacional
Ámbito de especialización: Deseño de fármacos e detección de compostos bioactivos relevantes para alimentación funcional
Liñas de investigación: Computación de altas prestacións; HPC