avatar

María Mercedes Coro Fernández Feal

Nas redes

María Mercedes Coro Fernández Feal
María Mercedes Coro Fernández Feal

Ficha técnica

Área de coñecemento: Construcións Navais
Ámbito de especialización: Control de calidade, produtos petrolíferos, combustibles, biocombustibles, lubricantes. Auditorías ISO/IEC 17025. PRL.
Liñas de investigación: Calidade, caracterización, comportamento, lexislación, comercialización, loxística... de combustibles, biocombustibles, derivados do petróleo e produtos relacionados; Xestión da calidade total; Seguridade industrial e Prevención de Riscos Laborais.