Nas redes

María Martínez Pérez

Ficha técnica

Área de coñecemento: Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial
Ámbito de especialización: Integración da tecnoloxía RFID (Identificación por Radiofrecuencia)
Liñas de investigación: Tecnoloxías IoT para a trazabilidade