FOTO

María Leticia Eirín García

Nas redes

María Leticia Eirín García
María Leticia Eirín García
María Leticia Eirín García

Ficha técnica

Área de coñecemento: Filología Galega e Portuguesa
Ámbito de especialización: Literatura medieval galego-portuguesa
Liñas de investigación: Poesía medieval galego-portuguesa; Ecdótica e crítica textual galega e portuguesa