Nas redes

María José Pereira Sáez
María José Pereira Sáez

Ficha técnica

Área de coñecemento: Métodos Cuantitativos para a Economía e a Empresa
Ámbito de especialización: Xeometría; Topoloxía
Liñas de investigación: Categoría de Lusternik-Schnirelmann; Álxebra Lineal Cuaterniónica; Funcións de Morse; Detección de contacto