avatar

María José Mosquera González

Nas redes

María José Mosquera González
María José Mosquera González
María José Mosquera González

Ficha técnica

Área de coñecemento: Educación Física e Deportiva
Ámbito de especialización: Socioloxía do deporte; Violencia no deporte e modelos de non violencia; Xénero e práctica deportiva.
Liñas de investigación: Violencia no deporte: identificación de causas e elaboración da Teoría dos ámbitos intercondicionantes; Aplicación da Teoría dos ámbitos intercondicionantes á violencia de xénero; Modelo de non violencia para o deporte e para a vida: guía para familias, para profesorado e alumnado; Xénero, roles hexemónicos e práctica deportiva de homes e mulleres: o deporte como medio de pertenenza dos homes e medio de referencia para as mulleres; As mulleres deportistas en Galicia durante a etapa franquista: perfil a través de entrevistas para a construcción da memoria oral