avatar

María José Abad López

Nas redes

María José Abad López
María José Abad López
María José Abad López

Ficha técnica

Área de coñecemento: Física Aplicada
Ámbito de especialización: Procesado de materiais plásticos e compostos poliméricos
Liñas de investigación: Desenvolvemento de materiais poliméricos para impresión en 3D; Caracterización fisico-química de polímeros.