avatar

María-Jesús Fuentes Silveira

Nas redes

María-Jesús Fuentes Silveira
María-Jesús Fuentes Silveira

Ficha técnica

Área de coñecemento: Didáctica das Ciencias Experimentais
Ámbito de especialización: Didáctica da bioloxía; Didáctica da xeoloxía, Educación ambiental e para a saúde
Liñas de investigación: Ensino e aprendizaxe das Ciencias especialmente en Educación Secundaria