Nas redes

María Jesús Alonso

Ficha técnica

Área de coñecemento: Organización de Empresas
Ámbito de especialización: Recursos Humanos
Liñas de investigación: Socioloxía das relixións; Recursos Humanos (xestión por competencias); Imaxinarioss sociais; Xénero e relixión; Medios de comunicación (prensa e cine)