avatar

María González Taboada

Nas redes

María González Taboada
María González Taboada

Ficha técnica

Área de coñecemento: Matemática Aplicada
Ámbito de especialización: Análise numérico de ecuacións en derivadas parciais
Liñas de investigación: Desenvolvemento, análise e implementación de métodos numéricos eficientes para resolver problemas da física e a enxeñaría