Nas redes

María del Castillo Obeso

Ficha técnica

Área de coñecemento: Educación Física e Deportiva
Ámbito de especialización: Educación acuática
Liñas de investigación: Desenvolvemento motor no medio acuático; Uso e desfrute das posibilidades do medio acuático; Seguridade e prevención de accidentes no medio acuático.