avatar

María del Carmen Calvo Garrido

Nas redes

María del Carmen Calvo Garrido
María del Carmen Calvo Garrido

Ficha técnica

Área de coñecemento: Matemática Aplicada
Ámbito de especialización: Modelos matemáticos e métodos numéricos en finanzas cuantitativas
Liñas de investigación: Resolución de ecuacións en derivadas parciais mediante métodos numéricos; valoración de produtos derivados; simulación numérica