Nas redes

María Carreiro Otero
María Carreiro Otero
María Carreiro Otero

Ficha técnica

Área de coñecemento: Arquitectura
Ámbito de especialización: Proxectos arquitectónicos; Urbanismo
Liñas de investigación: Vivenda e urbanismo con perspectiva de xénero