Nas redes

María Andrade Suárez
María Andrade Suárez
María Andrade Suárez

Ficha técnica

Área de coñecemento: Socioloxía
Ámbito de especialización: Socioloxía da cultura; Proxectos socioculturais
Liñas de investigación: Proxectos culturais; Políticas culturais; Patrimonio e turismo