Nas redes

Margarita Vilar Rodríguez
Margarita Vilar Rodríguez
Margarita Vilar Rodríguez

Ficha técnica

Área de coñecemento: Historia e Institucións Económicas
Ámbito de especialización: Historia dos seguros sociais; Mercado do rraballo
Liñas de investigación: Configuración histórica do sistema sanitario e hospitalario público e privado en España