Nas redes

Margarita Poza
Margarita Poza

Ficha técnica

Área de coñecemento: Microbioloxía
Ámbito de especialización: Microbioloxía clínica
Liñas de investigación: Microbioma e cancro; Sars-Cov-2 en augas residuais; Mecanismos moleculares de resistencia e virulencia microbianos