Nas redes

Mª Isabel Lamas Galdo
Mª Isabel Lamas Galdo

Ficha técnica

Área de coñecemento: Máquinas e Motores Térmicos
Ámbito de especialización: Mecánica de fluídos computacional
Liñas de investigación: Simulacions numéricas; CFD; OpenFOAM