Nas redes

Mª Cristina Naya Riveiro
Mª Cristina Naya Riveiro

Ficha técnica

Área de coñecemento: Didáctica da Matemática
Ámbito de especialización: Formación de profesorado a nivel de Educación Primaria e Secundaria
Liñas de investigación: Metodoloxías docentes; Innovación docente e recursos no ámbito do ensino e aprendizaxe das Matemáticas.